Публічна оферта

Цей документ є публічною офертою ТОВ "Медель", що зареєстровано та діє відповідно до законодавства України, (далі – "Виконавець"), і визначає умови надання послуг з консультації нейрохірурга та супроводу нутриціолога (далі – "Послуги").

1. Загальні положення
1.1. Замовлення Послуг через сайт medel.ck.ua є повною та беззастережною згодою Замовника (фізичної або юридичної особи) з цією Офертою. 


1.2. Дата надання згоди Замовника з цією Офертою є дата здійснення Замовником оплати Послуг.

2. Предмет Оферти
2.1. Виконавець зобов'язується надати Послуги, а Замовник зобов'язується їх оплатити.

2.2. Детальний опис Послуг, їх вартість, порядок та умови надання визначаються на сайті medel.ck.ua та у додаткових угодах до цієї Оферти.

3. Права та обов'язки сторін
3.1. Виконавець зобов'язується:надати Послуги відповідно до вимог та стандартів, визначених у цій Оферті;забезпечити конфіденційність інформації, отриманої від Замовника.

3.2. Замовник зобов'язується:своєчасно оплачувати Послуги;надавати достовірну інформацію, необхідну для надання Послуг.

4. Вартість Послуг та порядок розрахунків
4.1. Вартість кожної Послуги визначається на сайті medel.ck.ua і може змінюватися Виконавцем односторонньо.

4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом переказу коштів на рахунок Виконавця.

5. Відмова від Послуг та повернення коштів
5.1. Замовник має право відмовитися від Послуг до їх початку надання з поверненням сплачених коштів за вирахуванням витрат Виконавця на організацію надання Послуг.

5.2. Порядок відмови від Послуг та повернення коштів визначається додатковою угодою до цієї Оферти.

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути з цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, спори вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7. Інші умови
7.1. Ця Оферта вступає в силу з моменту її публікації на сайті [ваш веб-сайт] та діє до моменту її скасування Виконавцем.

7.2. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти без попереднього повідомлення Замовника, опублікувавши змінений текст Оферти на сайті medel.ck.ua. Ця Оферта є публічним договором, а її умови є обов'язковими для обох Сторін.